Sonja van Overmeeren

Sonja van Overmeeren

Contactinformatie

Sonja van Overmeeren

Docent/vakexpert

‘Taal is intelligent, taal is sexy en taal is macht’ schrijft Lale Gül in ‘Ontdek. Een nieuwe visie op taal. Met de wereld als basis. Blink (2022) Dit vat heel mooi mijn liefde voor het schoolvak Nederlands samen. Er valt voor leerlingen veel te leren bij Nederlands en even zoveel te genieten. Met de vakvernieuwing kunnen we laten zien hoe rijk en interessant het schoolvak Nederlands is. Ik hoop daar met mijn achtergrond een bijdrage aan te kunnen leveren.

Al jaren combineer ik twee banen: ik ben vakdidacticus Nederlands aan de UvA en geef als docent Nederlands ook les aan leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een voor mij zeer waardevolle combinatie. Afgelopen jaar heb ik ook deel mogen nemen aan het kerndoelenteam. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan de doorgaande lijn die zo hard nodig is.

Ik vervul graag de brugfunctie. Niet alleen tussen de teams die zich met de actualisatie bezig houden, maar bijvoorbeeld ook die tussen vakdidactisch onderzoek en de praktijk. Ik vind het heel belangrijk dat actueel onderzoek de werkvloer bereikt om zo de lessen Nederlands te kunnen verbeteren en omgekeerd dat vakexperts (nog meer) oog krijgen voor de uitdagingen waar de werkvloer voor staat. Daarom werk ik graag mee met projecten als Na Pisa de Lente, het alfagamma steunpunt en de didactieknederlands.nl site waarbij docenten en vakexperts intensief samenwerken aan verbetering van het schoolvak Nederlands. Ik verheug me er dan ook op om samen met mijn collega’s vakexperts en docenten te werken aan de vernieuwing van het schoolvak Nederlands.