1–5 van 34 artikelen
Redactie

Artikel: Artikel: Frysk, foaroprinner yn fuortset ûnderwiis

In dit artikel delen Gerrit Hoekstra (vakexpert), Ans Wallinga (leraar) en Babs Gezelle Meerburg (lid advieskring) hoe zij samen werken aan actuele conceptexamenprogramma's Friese taal en cultuur.

Lees verder...
08 mei 2024 Ongeveer 1 minuut
Redactie

Leerlingen over de actualisatie van de examenprogramma’s Friese taal en cultuur

De stem van leerlingen bij de actualisatie van examenprogramma’s is natuurlijk onmisbaar. Gedurende dit traject worden leerlingen op verschillende momenten geraadpleegd. Wat vinden zij belangrijk?

Lees verder...
26 april 2024 Ongeveer 4 minuten
Redactie

De trein fan it Frysk

Hoe gaat de actualisatie precies in zijn werk? Didi Toering (als leraar lid van de vakvernieuwingscommissie) vertelt in dit blog hoe de commissie toewerkt naar actuele examenprogramma's.

Lees verder...
08 april 2024 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Drie nieuwe vakvernieuwingscommissies gaan van start!

Volgend schooljaar start de actualisatie van de examenprogramma's van kunst en cultuur, bewegen en sport en mens en maatschappij. SLO zoekt daarvoor drie procesregisseurs.

Lees verder...
22 januari 2024 Ongeveer 1 minuut
Redactie

Leerlingparticipatie: de stem van leerlingen bij de actualisatie

De stem van leerlingen in dit actualisatieproces is natuurlijk onmisbaar. Op woensdag 20 september gingen twee vakvernieuwingscommissies opnieuw met (oud-)leerlingen in gesprek.

Lees verder...
19 september 2023 Ongeveer 3 minuten