Annelies de Mol

Annelies de Mol

Contactinformatie

Annelies de Mol

Docent Engels

Ik werk als vakexpert Engels bij Agora Leiden. Hier begeleid ik leerlingen met hun individuele leerproces voor Engels en geef ik inspiratiesessies voor de algemene groep. Mijn rol is het motiveren van leren en daar wordt ik heel blij van. Al het leren komt namelijk vanuit de leerling zelf. Daarnaast is het mijn rol als expert om het leren te monitoren en te koppelen aan de landelijk vastgestelde leerdoelen. Ik geef dan misschien geen cijfers, maar ik koppel wel altijd aan de leerling terug hoe zij ervoor staan, op welk niveau zij de taal beheersen en waar groei mogelijk is.


Deze manier van onderwijs biedt mij een nieuw perspectief. Dit perspectief neem ik graag mee in mijn rol als lid van de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen. Want, uiteindelijk moeten alle leerlingen in Nederland een gelijkwaardig examen afleggen. Ook die van mij moeten voldoen aan de landelijke kaders. Dat is toch mooi. Zoveel verschillende routes en toch hetzelfde papiertje. Ik vind de eindtermen en de vertaling ervan naar de praktijk daarom ook een hele interessante puzzel. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen om goed voorbereid door te stromen naar het vervolgonderwijs? Waarom en hoe moet dat er dan uitzien? Waar liggen kansen die we nog niet hebben benut? Welke succesverhalen willen we absoluut niet verliezen? Dat zijn vragen waar ik mij graag over buig.


De mogelijkheid om die vragen samen met andere gemotiveerde vakgenoten te onderzoeken, grijp ik daarom met beide handen aan. Ik kijk uit naar de discussies en de inzichten die deze zullen opleveren. En aan het einde van de route hoop ik samen met mijn commissiegenoten een mooi document met heldere en logische kaders op te leveren.