Doris Abitzsch

Doris Abitzsch

Contactinformatie

Doris Abitzsch

Vakexpert Duits

Ik ben docente bij de bacheloropleiding Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik binnen de Graduate School of Teaching van dezelfde universiteit werkzaam als vakdidactica Duits/moderne vreemde talen. Tot mijn overstap naar de Universiteit Utrecht werkte ik bij de tweedegraads lerarenopleiding Duits op de Hogeschool Windesheim. Ik ben daarnaast ook leergangauteur en geef nascholing voor vreemdetalendocenten in Nederland en Duitsland. Ik doe onderzoek naar de ontwikkeling van taalvaardigheid en literaire competentie van leerlingen. De professionele ontwikkeling van (startende) docenten moderne vreemde talen behoort ook tot mijn interessegebied.


In de vakvernieuwingscommissie wil ik me vooral sterk maken voor wat ik denk dat de toegevoegde waarde is van vreemdetalenonderwijs. De vraag die een antwoord verdient is: welke toegevoegde waarde breng je mee als je een (en vooral meer) vreemde talen spreekt? Mijns inziens moet daarover de vakvernieuwing gaan. De toegevoegde waarde is niet ondergeschikt aan communicatie. Waar het om zou moeten gaan is verbinding maken met anderen, in de samenleving een actieve rol innemen, perspectieven verbreden en durven aan te passen. In mijn optiek is dit mogelijk als vak- (en examen)inhoud in de moderne vreemde talen inhoudsgerichter wordt. Daarnaast moeten leerlingen en hun individuele achtergrond in de (toekomstige) samenleving in het middelpunt staan. Onderwerpen die naast taalvaardigheid/communicatievaardigheid even sterk moeten worden afgedekt zijn volgens mij cultuur/-reflectie en taalbewustzijn/meertaligheid/”Sprach(en)sensibilität”.