Eline van Batenburg

Eline van Batenburg

Contactinformatie

Eline van Batenburg

Vakexpert Engels

Ik ben Eline van Batenburg. Sinds 1998 ben ik actief op verschillende plekken in het onderwijs. Misschien ken je me als vo-docent Engels, als lerarenopleider Engels bij de HvA of als onderzoeker taaldidactiek bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Misschien kruisten onze paden tijdens een Nuffic-visitatie op een tweetalig onderwijsschool, of luisterde je al eens naar de podcast Taal, gewoon doen!


In al deze rollen heb ik altijd dezelfde missie: om het talenonderwijs in Nederland nóg leuker en beter te maken. In de afgelopen jaren heb ik me onder andere bezig gehouden met didactische thema’s als gespreksvaardigheidsonderwijs voor vmbo-leerlingen, de inzet van online communicatiemiddelen bij Frans, Duits en Engels en meertalige beroepslessen voor mbo-studenten.


Ik zie mijn missie niet als vrijblijvend. Het verzorgen van inspirerend en effectief taalonderwijs vraagt van onze beroepsgroep dat we goed blijven nadenken over de inhoud en doelen van onze onderwijs- en toetsprogramma’s, en dat we dit doen vanuit de kennis die over taalverwerving beschikbaar is. Als we zicht hebben op wat leerlingen aan het einde van de rit écht moeten weten en kunnen, krijgen we ook zicht op wat er in de klas kan en mag gebeuren. Het verbinden van praktijk en theorie en komen tot goed werkbare examenprogramma’s vraagt om zorgvuldigheid, oog voor verschillende belangen en een hele goede samenwerking. Ik verheug me er enorm op om als lid van de vakvernieuwingscommissie aan dit proces bij te dragen.