Kees van Ruremonde

Kees van Ruremonde

Contactinformatie

Kees van Ruremonde

Docent Duits

Ik ben van oorsprong Brabander en nu wonend en werkend in het midden van Nederland. Ik ben in 2016 gestart als docent Duits op het Cals College Nieuwegein. Daar begon ik na het behalen van mijn eerstegraads bevoegdheid en het ontvangen van de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs (2016) voor beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek. Hier geef ik ook Goethe-lessen en ben daar formatief coach.


In de afgelopen jaren mocht ik daarnaast een bijdrage leveren in het LinQ-netwerk door workshops te geven over onder andere een doorlopende leerlijn klca (kennis van land, cultuur en actualiteit) en over actualiteit in de les. Sinds begin 2017 ben ik ook betrokken bij Noordhoff en schrijf mee aan een leergang Duits. De wisselwerking tussen het schrijven aan een leergang en het werken in de praktijk ervaar ik als zeer waardevol. Ik ben blij deze zaken met elkaar te kunnen en mogen combineren.


In dit alles ligt ook mijn ambitie om te gaan voor goed onderwijs in moderne vreemde talen in heel Nederland. Onderwijs in moderne vreemde talen waarbij de focus op alle vaardigheden zou moeten liggen. Onderwijs waarin leerlingen bij het eindexamen niet uitsluitend op leesvaardigheid getoetst worden. Waarbij het vak wellicht ook wat meer zaakinhoud mag krijgen en zo weer een stevige(re) positie kan krijgen.


De komende twee jaar hoop ik als lid in de vakvernieuwingscommissie te kunnen bijdragen aan een verbetering van het moderne vreemde talen-examenprogramma, met het oog op het beste moderne vreemde talen-onderwijs dat onze leerlingen verdienen en goed past in de huidige tijd.