Lars Scholten

Lars Scholten

Contactinformatie

Lars Scholten

Docent Chinees

Vanaf mijn vroege jeugd heeft China al een aantrekkingskracht gehad op mij. Sinds mijn twaalfde levensjaar heb ik mij verdiept in Chinese vechtkunsten en de onderliggende levensvisies zoals het Boeddhisme en Taoïsme. Tijdens mijn studie Sinologie heb ik een voorliefde voor de taal en het schrift en een sterke interesse voor de cultuur en denkwijze ontwikkeld. Ik ben veel naar China afgereisd om met ware Chinese meesters van onder andere Taiji, Sanda, en modern Wushu te trainen. Ik wilde kennis en ervaring vanuit de bron opdoen in de eigen taal, en niet alleen onderwezen worden door iemand met een westerse notie van deze tradities en kunstvormen. Hierdoor kreeg ik veel inzicht in semantische en culturele leemten die het Nederlands heeft, wanneer wij vanuit het westen spreken over China, haar vele culturen, talen en schrift.


Deze leemten zorgen voor onbegrip, waardeoordelen en stereotyperingen die het nader tot elkaar komen in de weg zitten. Het middelbare schoolvak Chinees kan als geen ander een bijdrage leveren om bruggen te slaan. Sinds 2016 ben ik werkzaam op het Wolfert Tweetalig te Rotterdam waar Chinees als verplicht vak in de onderbouw wordt gevolgd door zowel havo- als vwo-leerlingen. Sinds ik daar werk probeer ik om culturele interesse en begrip als leidraad te nemen in mijn lessen. Ik ben erg gepassioneerd over het idee van wereldburgerschap en de implementatie van dit concept binnen het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het cultuur blokkensysteem wat ik heb geïnitieerd op het Wolfert Tweetalig en in Nederland breed heb geïntroduceerd voor het vak Chinees. Deze vernieuwende insteek richt zich onder andere op het zelfreflecterend vermogen van leerlingen in hun cultureel bewustzijn; ze leren ‘de ander’ niet met een waardeoordeel te bejegenen, terwijl zij binnen een kader van een thema (bijvoorbeeld Modern China, film, of milieu) de volledige vrijheid hebben om hun eigen talenten in te zetten bij het schrijven van een eindproduct.


Daarnaast heb ik een brede interesse in digitale geletterdheid binnen het onderwijs en heb zelf twee onderwijs ondersteunende systemen ontwikkeld. Een online hulpmiddel om het Chinese schrift eigen te kunnen maken en een badge-systeem om de algemene motivatie bij het leren te vergroten. De actualisatie van de examenprogramma’s is een erg mooie kans om de taalkundige handen ineen te slaan, waarmee we traditioneel taalonderwijs herzien en het vanuit allerlei invalshoeken deze in een modern jasje kunnen steken.