Marjon Tammenga

Marjon Tammenga

Contactinformatie

Marjon Tammenga

Curriculumexpert

Taal loopt als rode draad door mijn werkzame leven. Na mijn studies Duits en Algemene Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vertrok ik naar Leiden. Daar schreef ik een proefschrift over de syntaxis en semantiek van Nederlandse voor- en achterzetsels. Vervolgens werkte ik als docent Duits op het H.N. Werkmancollege te Groningen en als vakdidacticus Duits en universitair docent aan de RUG. Daar bereidde ik studenten voor op het beroep van docent. Ook deed ik vakdidactisch onderzoek naar thema’s die mijn studenten en hun coaches in de school bezighielden, zoals doeltaalgebruik, grammaticale instructie, Landeskunde en leermiddelen.


Als curriculumontwikkelaar bij SLO houd ik me bezig met projecten rond het vreemdetalenonderwijs binnen het voortgezet onderwijs. Zo werk ik aan het toegankelijk maken van het Europees Referentiekader voor het Nederlands onderwijs en nu de curriculumactualisatie van het leergebied moderne vreemde talen. Met de huidige vakvernieuwingscommissie hoop ik te komen tot een curriculum dat docenten en leergangauteurs inspireert tot het ontwikkelen van aansprekend en eigentijds moderne vreemde talenonderwijs(materiaal). Waarin we inzichten uit de wetenschap meenemen en waarmee we leerlingen voorbereiden op en nieuwsgierig maken naar intercultureel contact. Een curriculum dat de basis legt voor hun taalvaardigheid in een vreemde taal en dat leerlingen handvatten biedt om - ook na hun schooltijd - hun talig repertoire uit te breiden.