Sebastiaan Dönszelmann

Sebastiaan Dönszelmann

Contactinformatie

Sebastiaan Dönszelmann

Vakexpert Frans

Er is veel te doen om het voortgezet onderwijs in Nederland. En terecht: de allerbelangrijkst taak waar een maatschappij voor staat is een duurzame, slimme, taalvaardige en geëngageerde toekomstige generatie voortbrengen. En het onderwijs voor die generatie speelt daarin vanzelfsprekend een centrale rol. Nu de kans zich voordoet om samen te werken aan een nieuw curriculumontwerp voor de komende decennia, zet ik me daar dan ook graag voor in!


Ik ben Sebastiaan Dönszelmann. Van oorsprong was ik docent Frans. Ik heb dertien jaar voor de klas gestaan op twee scholen in Amsterdam-Oost, waarvan het merendeel eveneens in het schoolmanagement, als schoolopleider en als mentor. Deze taken deed ik met enorm veel plezier, ze hebben de passie voor onderwijs die ik al van jongs af aan meekreeg alleen maar versterkt. Zo’n twintig jaar geleden raakte ik, naast mijn schoolwerk, betrokken bij de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit. Zo verschoof mijn aandacht gedeeltelijk naar het lerarenopleiderschap. Als vakdidacticus (mvt) en docent algemene didactiek begeleid ik (samen met geweldige collega’s) studenten naar een baan in het voortgezet onderwijs. Tussen 2014 en 2019 deed ik Dudoc-promotieonderzoek naar doeltaaldidactiek (Doeltaal-Leertaal) en naar vakdidactische professionalisering van docenten; een bijzonder leerzame ervaring was dat.


Naast mijn werk op de VU kom ik als trainer wekelijks op scholen in het hele land om met docenten te werken aan goed onderwijs: in cursussen, ‘team-teachend’, als adviseur voor de directie of als begeleider. Met het auteursteam van Noordhoff werk ik samen om nieuwe vakdidactische inzichten te vertalen naar de talenleergangen en samen met didactiekcollega’s schreef ik het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutinho).


Het ontwikkelproces van de vakvernieuwingscommissie biedt de mooie kans om het onderwijs een stevige zet te geven. Dat doen we niet alleen, maar met het elkaar: experts van werkvloer tot academie. Ik zie ernaar uit om daarvan deel uit te maken. Graag tot ziens!