Stefanie Leunissen

Stefanie Leunissen

Contactinformatie

Stefanie Leunissen

Docent Engels

Mijn naam is Stéfanie Leunissen en als bovenbouw docent Engels in het havo/vwo ben ik geselecteerd voor de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen. Ik voel me zeer vereerd dat ik in zo’n belangrijk traject mag bijdragen met mijn expertise en ervaring.


Ik ben tweetalig Frans/Nederlands opgegroeid en kom uit een onderwijsgezin. Mijn passie voor zowel talen als het onderwijs ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik geef les in Engels en Frans en ik ben lid van de examencommissie aan JenaXL in Zwolle. Dit is voortgezet onderwijs op basis van het Jenaplanconcept. Ik ben ook lid geweest van het Ontwikkelteam Engels/moderne vreemde talen van Curriculum.nu. Na 25 jaar in het onderwijs is deelname aan de actualisatie van de examenprogramma’s voor de Moderne vreemde talen een logisch vervolg in mijn professionele leven.


Door de maatschappelijke, vakinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen van de laatste decennia staat de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen voor interessante uitdagingen. Ontwikkelingen op het gebied van o.a. meertaligheid, taalbewustzijn, kansengelijkheid zullen allemaal langs moeten komen. Welke keuzes moeten er gemaakt worden om leerlingen te motiveren voor de moderne vreemde talen? Ik kijk er erg naar uit om hiermee aan de slag te gaan!