Zhiyu Fan

Zhiyu Fan

Contactinformatie

Zhiyu Fan

Docent Chinees

Mijn naam is Zhiyu, ik ben geboren in China en woon sinds 1998 in Nederland. Inmiddels heb ik 24 jaar ervaring in het Chinese taalonderwijs. Sinds 2006 ben ik verantwoordelijk voor de sectie Chinees aan het Stanislascollege in Delft.


Onderwijs in de Chinese Taal en Cultuur is altijd mijn passie geweest. Omdat ik zowel de Chinese- als de Nederlandse cultuur goed begrijp, ben ik in staat om een brug te slaan tussen beide culturen. Hierdoor kan ik leerlingen helpen de andere cultuur beter te begrijpen.


De focus van mijn leeractiviteiten ligt op het vlak van verbeteren van de cognitieve vaardigheden van leerlingen, zodat ze hun eigen idee├źn ontplooien, eigen meningen kunnen vormen en oplossingen voor problemen kunnen vinden. Hierbij hebben taal en cultuur een centrale rol.


De wereld verandert sneller dan ooit. Het onderwijs moet meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. In het zoeken naar wegen om tot een nieuw onderwijsconcept te komen, om persoonsvorming en wereldburgerschap te stimuleren, heb ik me aangemeld voor de vakvernieuwingscommissie.


Met mijn rol in de commissie wil ik bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in het geheel; meer dan kennis van talen, maar als mens in de samenleving. Belangrijke waarden zijn daarbij: begrip, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid naar anderen. In het onderwijs promoten we universele waarden en leren we leerlingen omgaan met culturele diversiteit.