Erwin Mantingh

Erwin Mantingh

Contactinformatie

Erwin Mantingh

Vakexpert

Het is een belangrijke en urgente opdracht om het schoolvak voor leerlingen relevanter te maken. Als lid van het Meesterschapsteam Nederlands ijver ik al jaren voor bewuste geletterdheid. Kort gezegd: meer inhoud in het schoolvak. Dat betekent vooral dat leerlingen, naast taalvaardigheid, meer kennis van en inzichten in taal, literatuur en communicatie zouden moeten opdoen. En dat het examen leerlingen en docenten niet zou moeten demotiveren maar uitdagen. Zonde van zo’n waardevol en veelzijdig vak!


Mijn loopbaan combineert drie achtergronden waarvan ik hoop dat ze bij de vakvernieuwing van pas zullen komen. Van huis uit ben ik literatuurhistoricus: in de jaren negentig werkte ik als gedreven onderzoeker en docent op het gebied van middeleeuwse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik twaalf jaar Nederlands gegeven op K.S.G. de Breul in Zeist, waar ik na een tastend begin jarenlang veel plezier heb beleefd aan het lesgeven aan leerlingen van brugklas tot examenklas, op havo en vwo. Inmiddels leid ik ruim tien jaar studenten op tot docenten, opnieuw aan de UU, en probeer ik als vakdidacticus mijn enthousiasme voor de Nederlandse taal en cultuur over te dragen. Ik doe en begeleid onderzoek en ontwikkel lesmaterialen, samen met vakwetenschappers, vakdidactici, docenten, studenten en leerlingen. De overstap van middelbare school naar universitaire lerarenopleiding heb ik gemaakt om meer aan de ontwikkeling van het schoolvak te kunnen bijdragen, op een podium met een groter bereik. Vandaar ook mijn inzet voor het Meesterschaps-team Nederlands. Ik beschouw het dan ook als een buitenkans deel uit te maken van de vakvernieuwingscommissie.